Tariffe Palestra + Corsi + Relax
1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi
75 180 320 490
60 140 250 420
50 130 230 360